Tiến sĩ Heather B. Clayton thuộc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã phân tích những câu trả lời của 1.334 bà mẹ từ năm 2005-2007 trong thời gian chăm sóc bé sau sinh và ghi rõ thời điểm, lý do cho ăn giặm. Kết quả cho thấy 40,4% bà mẹ cho bé ăn giặm trước 4 tháng tuổi và một số người đã cho bé ăn sớm trước 4 tuần tuổi.

 Ngoài ra, có 52,6% bà mẹ cho bú sữa công thức và cho ăn giặm trước 4 tháng, trong khi tỉ lệ này ở những bà mẹ vừa cho bú mẹ và sữa công thức là 50,2%, còn ở những người nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn chỉ là 24,3%. Lý do hầu hết (88,9%) người mẹ cho ăn giặm là: “Con của tôi đủ lớn để bắt đầu cho ăn giặm”, hoặc “Con của tôi nhiều lúc có vẻ đói” (71,4% các bà mẹ phản ảnh).

Vào thời điểm nghiên cứu, Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo bắt đầu cho bé ăn giặm từ 4 tháng tuổi, nhưng từ năm 2012 đã điều chỉnh lại từ 4-6 tháng tuổi. Do vậy, các bà mẹ nên cho bé bú sữa mẹ nhiều hơn và không cho ăn giặm quá sớm để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bé sau này.

Theo BS MAI VĂN BÔN (TTO, Pediatrics)