Trước đó, Thanh tra Hepza kiểm tra đã phát hiện hệ thống xử lý nước thải của Công ty Freetrend Industrial Việt Nam hoạt động không hiệu quả, nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn quy định. Ngoài ra, Công ty Freetrend Industrial Việt Nam còn xả nước thải chưa đạt tiêu chuẩn vào đường thoát nước mưa thay vì đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu chế xuất.

Thanh tra Hepza yêu cầu Công ty Freetrend Industrial Việt Nam phải hoàn chỉnh, thu gom toàn bộ nước thải và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra ngoài, đồng thời tách rời toàn bộ nước thải ra khỏi đường nước mưa và đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Khu chế xuất Linh Trung.

M.PHONG