Viện ÐH Y tế và Khoa học Orego đã nhân bản thành công từ việc kết hợp tế bào gốc của phôi người và tế bào trứng.

Dựa trên kỹ thuật đã tạo nên cừu Dolly, các nhà khoa học đã lấy tế bào từ da của một em bé bị một bệnh di truyền và kết hợp nó với trứng trong phòng thí nghiệm, tạo ra một phôi thai giống y hệt một phôi thai tám tháng tuổi.

GS Shoukhrat Mitalipov đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi không định tạo ra một phôi thai con người hoàn hảo từ tế bào gốc mà mục đích của chúng tôi là nhân bản vô tính nên một phôi thai người và để chúng tồn tại đủ lâu để chúng tôi khai thác các tế bào gốc, từ đó nhân bản ra các bộ phận trong cơ thể con người”.

Trên tạp chí Cell có đoạn: “Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra tế bào gốc từ phôi có được sự di truyền giống hệt như bệnh nhân đã lấy phôi để nhân bản vô tính”.

 BT (Theo NyTimes)