Khi các tế bào bên trong cơ thể chúng ta biến đổi thì chúng sẽ giải phóng một lượng lactate acid. Nhờ vào tính chất này, chúng ta có thể tạo nên cách thức đo lường và nhận biết ung thư vì tế bào ung thư sẽ giải phóng lượng lactate acid lớn hơn tế bào bình thường.

Các nhà khoa học cho biết phương pháp này khá phức tạp, chủ yếu là dựa trên phản ứng giữa các enzim trong một số lượng lớn các tế bào.

Sử dụng yếu tố phiên mã của vi khuẩn và tìm cách kiểm soát các chuỗi DNA cũng như RNA và lắp cảm biến lactate vào ba loại tế bào: bình thường, ung thư não và phôi người. Kết quả là tế bào khối u sản xuất lactate 3-5 lần nhanh hơn so với các tế bào không có khối u. Nhà khoa học Frommer kết luận: “Nồng độ lactate cao trong các tế bào là dấu hiệu cơ thể bị ung thư”.

BT (Theo ScienceDaily)