Theo đó, các nhà khoa học này đã chứng minh rằng sự rối loạn hơi thở khi ngủ của trẻ em làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành vi cũng như khả năng học tập của trẻ.

Sử dụng dữ liệu của 263 trẻ em 6-11 tuổi gốc Tây Ban Nha và nghiên cứu thực tế trong năm năm, kết quả cho thấy 23 trẻ em ngưng thở khi ngủ cho đến khi trưởng thành, 21 trẻ em ngưng thở trong suốt năm năm nghiên cứu, 41 trẻ em đã giảm hẳn việc ngưng thở trong thời gian nghiên cứu. Sự khác biệt của ba nhóm trẻ này ở chỗ các trẻ em rối loạn hơi thở trong suốt thời gian nghiên cứu hầu như bị ảnh hưởng khi tham gia các trò chơi vận động cần nhiều sự tập trung và năng lực xã hội của chúng cũng như việc tự chăm sóc bản thân.

BẢO TRÂM (Theo ScienceDaily)