Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế còn phạt 27/55 cơ sở chế biến cháo dinh dưỡng tổng số tiền trên 146 triệu đồng do vi phạm điều kiện vệ sinh, không đăng ký sản phẩm trước khi lưu hành...

T.NGỌC