Theo kết quả giám sát trọng điểm HIV năm 2012 ở nhóm quan hệ đồng giới nam (MSM) của Bộ Y tế cho thấy tỉ lệ nhiễm HIV trong nhóm này là 2,3%. Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cũng đề xuất đã đến lúc Việt Nam cần có cái nhìn đúng đắn hơn với người đồng tính, đồng thời pháp luật cũng phải bổ sung đối với những hành vi mại dâm đồng tính, quan hệ đồng tính với trẻ vị thành niên...

HUY HÀ