(PL)- Đó là chỉ đạo của PGS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đối với các BV về triển khai phòng khám bác sĩ gia đình, khoa vệ tinh ngày 10-5.

Theo PGS Bỉnh, để việc giảm tải đạt hiệu quả cao, các BV tuyến quận/huyện phải tự khảo sát, đánh giá thực trạng thiết bị, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch phát triển BV từ nay đến năm 2015. BV tuyến quận/huyện phải chọn những danh mục kỹ thuật chuyên môn ưu tiên cần chuyển giao kỹ thuật. Chủ động cử bác sĩ lên BV tuyến thành phố để được tập huấn, đào tạo những kỹ thuật cần chuyển giao, xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho đúng với nhu cầu.

DUY TÍNH