Một số nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu cũng tăng đáng kể. Tháng 11, nguyên liệu làm vitamin B1 nhập khẩu từ Trung Quốc tăng giá 2,7%, sang tháng 12 tăng thêm 1,7%. Đây cũng là nguyên liệu tăng giá cao nhất trong tháng 12. Tương tự, nguyên liệu làm thuốc vitamin C cũng nhập từ Trung Quốc tháng 11 tăng 2,7%, tháng 12 tăng thêm 0,2%.

Theo Hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược Việt Nam, giá thuốc nhìn chung không tăng nhiều, một số mặt hàng giảm giá nhẹ.

D.TÍNH