Số thuốc này được phục vụ cho đề án thí điểm điều trị nghiện các dạng thuốc phiện tại ba TP Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo Cục Phòng chống HIV/AIDS, Công ty Dược phẩm Trung ương 1 và các đơn vị tiếp nhận methadone tổ chức quản lý, phân phối và sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

YX