Các quận, huyện còn lại chưa triển khai được vì mặt bằng hạn chế. Đó là báo cáo tổng kết của chương trình “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng năm 2009 tại TP.HCM” do BV Tâm thần TP.HCM tổ chức ngày 28-12.

Tuy nhiên, bệnh viện này cũng không hoạt động đều đặn vì nguồn nhân sự thường biến động. Trong năm 2009, có gần 189 ngàn lượt bệnh nhân đến khám các bệnh về tâm thần trên địa bàn TP.HCM.

Y.THẢO