Theo đó, nếu thuốc nằm ngoài danh mục được Sở Y tế đồng ý thì Bảo hiểm xã hội sẽ tạm thời thanh toán trong khi chờ bổ sung danh mục thuốc của Bộ Y tế.

Ngoài ra, hai cơ quan này cũng thống nhất cho bệnh nhi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu không giới hạn tuyến, từ tuyến đa khoa đến tuyến quận huyện, tư nhân có khoa nhi (trừ hai BV Nhi đồng 1, 2). Bệnh nhi đăng ký khám, chữa bệnh ở quận, huyện nào thì có thể khám ở bất cứ trạm y tế phường, xã của quận, huyện đó. Nếu bệnh nhi sang bệnh viện ở địa bàn quận, huyện khác thì được xem như trái tuyến và sẽ thực hiện đồng chi trả.

D.TÍNH