Theo kế hoạch, tỉnh sẽ thành lập ban chỉ đạo thực hiện công ước khung gồm đại diện lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban, lãnh đạo Sở Y tế và đại diện lãnh đạo Sở Công thương. Ở cấp huyện cũng sẽ thành lập ban chỉ đạo với thành phần và nhiệm vụ tương ứng như cấp tỉnh, đồng thời hướng dẫn cấp xã thực hiện nhiệm vụ này.

Từ ngày 1-1-2010, Vĩnh Long sẽ triển khai thực hiện các văn bản nghiêm cấm hút thuốc lá trong lớp học, nhà trẻ, cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng.

G.TUỆ