Đặc biệt là các cơ sở chế biến thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, bếp ăn tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tập thể; kiểm soát các thực phẩm lưu thông trên thị trường, nhất là các mặt hàng nông sản.

TP giao Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài TP đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông VSATTP cho mọi người, đặc biệt cho người sản xuất.

VĨNH YÊN