Ngày 15-5, Công ty Cổ phần Yến Việt và Cơ quan Thú y vùng 6 (Bộ NN&PTNT) chính thức công bố việc hợp tác kiểm định nguyên liệu yến và các sản phẩm yến.

Theo đó, đối với tổ yến thành phẩm, Cơ quan Thú y vùng 6 sẽ lấy mẫu và kiểm tra định kỳ. Đối với tổ yến nguyên liệu, tất cả lô hàng sẽ được cơ quan này lấy mẫu và kiểm định. Ngày 14-5 vừa qua, Cơ quan Thú y vùng 6 chính thức trao cho Công ty Cổ phần Yến Việt giấy chứng nhận toàn bộ lô hàng đã kiểm định đều an toàn.

TRẦN NGỌC