Trước đó, Cục nhận được thông tin từ báo chí phản ánh một số công ty dược phẩm như Công ty TNHH Dịch vụ thương mại dược phẩm Chánh Đức, Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex, Công ty Dược TP.HCM, Công ty Cổ phần Dược liệu T.Ư 2... đã tự ý điều chỉnh giá các mặt hàng thuốc nhập khẩu.

Ông Cường cũng thông báo đã quyết định rút số đăng ký của thuốc Tân hòa truy phong tê thấp thủy khỏi danh mục thuốc lưu hành trên thị trường do đã trộn tân dược vào Đông dược.

TỐ NHƯ