Đồng Nai: 100% nhân viên y tế cam kết đổi mới phong cách phục vụ
(PL)- Ngày 24-2, tỉnh Đồng Nai vừa thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới phong cách phục vụ bệnh nhân của tỉnh do phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai làm trưởng ban, giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai làm phó trưởng ban thường trực.

Theo đó, 100% nhân viên y tế ký cam kết thực hiện những nội dung về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ. 90% các cơ sở y tế có các hoạt động chăm sóc khách hàng, tiếp xúc người bệnh thông qua hoạt động của phòng chăm sóc khách hàng, phòng công tác xã hội. 100% cơ sở y tế thực hiện và củng cố thùng thư góp ý, thành lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người bệnh và thân nhân. Bên cạnh đó, nhiều BV đã triển khai các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi khám bệnh.

TRẦN NGỌC