Gần 88% trẻ đi khám tâm lý do chậm nói
(PLO) – Đây là kết quả được công bố trong Hội nghị Nhi khoa vừa diễn ra tại BV Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Kết quả khảo sát cho thấy trong 82 trẻ được phụ huynh đưa đến khám tại khoa Tâm lý, BV Nhi đồng 1 có đến 72 trẻ chậm nói (chiếm gần 88%), số ít còn lại là chậm phát triển, nghi tự kỷ, hành vi bất thường.

Bên cạnh đó, theo khoa Tâm lý BV Nhi đồng 1, số lượng trẻ được chẩn đoán tự kỷ năm 2012 tăng gấp sáu lần năm 2015. Tuổi của trẻ được chẩn đoán tự kỷ ngày càng giảm, từ bốn tuổi năm 2005 xuống còn nhỏ hơn ba tuổi năm 2010... 

Tuy vậy, nhu cầu được đánh giá ở những trẻ có nguy cơ ngày càng cao vượt khả năng đáp ứng của khoa, bệnh nhân phải đăng ký trước ít nhất ba tháng  để được khám và đánh giá. Vì vậy, việc đánh giá nhanh nhưng ít bỏ sót trẻ mắc tự kỷ là một yêu cầu bức thiết.

 DUY TÍNH