Giá dịch vụ y tế sẽ được tính đủ
(PL)- Bộ Y tế và Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo thông tư về điều chỉnh giá dịch vụ y tế.

 

Theo đó, giá dịch vụ y tế sẽ tiến tới tính đúng, tính đủ các chi phí trực tiếp và tiền lương. Thông tin này được Bộ Y tế cho biết tại cuộc họp giao ban của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 31-3.

Hiện nay giá dịch vụ y tế mới tính 3/7 yếu tố là thuốc, vật tư trực tiếp; điện, nước, xử lý chất thải và duy tu, bảo dưỡng tài sản. Còn bốn yếu tố chưa được cấu thành vào giá là tiền lương, phụ cấp; sửa chữa lớn tài sản cố định; khấu hao tài sản và chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đại diện Bộ Y tế cho rằng việc điều chỉnh giá về cơ bản không làm ảnh hưởng đến người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách và trẻ em dưới sáu tuổi vì các đối tượng này được thanh toán 100% chi phí khi đi khám, chữa bệnh. Đối với người cận nghèo, đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70%, khi đi khám, chữa bệnh được thanh toán 95% chi phí nên mức tác động không nhiều. Riêng đối tượng có thẻ BHYT phải đồng chi trả 20% chi phí khám, chữa bệnh thì có bị ảnh hưởng, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không nhiều.

Theo Bộ Y tế, lộ trình đến năm 2016 giá dịch vụ y tế sẽ tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp; đến năm 2018 sẽ tính thêm chi phí quản lý; đến năm 2020 sẽ tính thêm chi phí khấu hao tài sản cố định.

HUY HÀ