(PL)- “Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Tài chính để ban hành khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT thống nhất theo hạng bệnh viện trong toàn quốc.

 

Cụ thể sẽ ban hành mức giá theo năm hạng bệnh viện: Hạng đặc biệt và các hạng I, II, III và IV”. Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế), cho biết ngày 18-12.

Theo ông Liên, hiện mức giá này vẫn chỉ tính theo 3/7 yếu tố chi phí trực tiếp là thuốc, máu, dịch truyền, vật tư; điện, nước; chi phí duy tu, bảo dưỡng tài sản. Bốn yếu tố còn lại là tiền lương; khấu hao nhà cửa; khấu hao trang thiết bị; đào tạo chuyển giao kỹ thuật vẫn chưa tính.

Ông Liên khẳng định việc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế về cơ bản không phải là tăng chi phí mà các khoản trước đây Nhà nước bao cấp nay phải tính vào giá để chuyển phần ngân sách nhà nước bao cấp cho các cơ sở y tế sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT. Cũng theo ông Liên, việc tăng viện phí không ảnh hưởng đến người nghèo và người cận nghèo bởi đây là nhóm đối tượng được BHYT thanh toán tới 95%, chỉ phải đồng chi trả 5% (trước đây đồng chi trả 20%).

HUY HÀ