Không được chào bán thuốc nhập khẩu
(PLO)- Nếu trong nước đã sản xuất được thuốc đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp, nằm trong danh mục thuốc do Bộ Y tế công bố, thì khi đấu thầu cung cấp thuốc loại đó, các bệnh viện phải yêu cầu doanh nghiệp dự thầu không được chào hàng thuốc nhập khẩu loại đó.

Đây là nội dung trong dự thảo Thông tư về đấu thầu thuốc, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lấy ý kiến ngày 27-10.

Ngoài ra, thông tư này cũng hướng dẫn rõ hơn quy trình đấu thầu thuốc tập trung, sẽ thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, Bộ Y tế sẽ thành lập đơn vị mua sắm tập trung thuộc Bộ Y tế. Đơn vị này chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia. Các sở Y tế tỉnh, thành sẽ tổng hợp nhu cầu về thuốc của địa phương, báo cáo cho đơn vị này để tiến hành đấu thầu tập trung.

Thông tư này cũng làm rõ việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải đánh giá trên tiêu chí kỹ thuật (đảm bảo chất lượng) kết hợp với giá “của từng mặt hàng thuốc”. Quy định này giải quyết điểm vướng hiện nay là chọn mua thuốc theo giá rẻ nhất hoặc đánh giá trên tổng gói thầu mà không làm rõ từng loại thuốc trong gói thầu.


Quỳnh Như