(PL)- Làm việc mệt mỏi và căng thẳng? Hãy tạm ngưng và chơi game để lấy lại đầu óc thư giãn và phục hồi năng lượng. Đây là lời khuyên của các nhà nghiên cứu ĐH Central Florida (Mỹ) sau một nghiên cứu công bố trên tạp chí Human Factors.

Nghiên cứu được thực hiện với 66 người tham gia, được chia làm ba nhóm. Sau thời gian làm việc căng thẳng, họ được phép thư giãn năm phút. Nhóm một chơi game trên điện thoại, máy tính bảng. Nhóm hai hoạt động thư giãn cùng một người hướng dẫn. Nhóm ba ngồi yên tại chỗ không sử dụng điện thoại hay máy tính.

Kết quả, sau năm phút nghỉ ngơi, nhóm ngồi yên vẫn cảm thấy lo lắng về công việc. Nhóm thư giãn cùng người hướng dẫn có giảm bớt cảm giác tiêu cực nhưng không nhiều. Chỉ nhóm chơi game cho biết họ cảm thấy tinh thần khá hơn. Từ đó có thể kết luận chơi game là một cách hiệu quả chiến đấu với căng thẳng công việc.

Theo các nhà nghiên cứu, không nên cố một khi cả thể chất và tinh thần cảm thấy quá tải về công việc vì không những không tốt cho sức khỏe mà công việc cũng sẽ dễ xảy ra sai sót. 

THIÊN ÂN