Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 105/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13-2020.
Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, làm chủ tịch hội đồng.
Phó Chủ tịch hội đồng là bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" trong lĩnh vực y tế lần thứ 13-2020.
Các phiên họp của hội đồng phải có ít nhất 75% tổng số thành viên của hội đồng tham dự, trong đó có chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng được ủy quyền; các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải được ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số thành viên hội đồng.
Cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" không tham gia hội đồng.
Được biết quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" được thực hiện theo Nghị định số 41/2005 ngày 5-5-2015.
Theo đó, đối tượng được xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” gồm: Bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, lương y, lương dược và cán bộ quản lý y tế (gọi chung là thầy thuốc).
Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” được xét ba năm một lần và công bố vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, theo kế hoạch do bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.