Lùi thời hạn tính lương vào viện phí đến ngày 1-8
(PL)- Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã lùi thời hạn tăng viện phí đến ngày 1-8, thêm một tháng so với lộ trình trước đây là tăng từ ngày 1-7 và cũng khác với lộ trình trước là không tăng trên diện rộng.

Trước mắt, việc tăng viện phí sẽ áp dụng ở 10 tỉnh, thành có số người dân tham gia BHYT cao 90%-95%.

Viện phí mới áp dụng từ ngày 1-8 đưa thêm lương thầy thuốc vào viện phí. Mức viện phí gồm các loại phụ cấp, lương này tiếp tục được áp dụng mở rộng thêm tại 10 địa phương. Với mức thu mới, giá của 1.900 dịch vụ y tế sẽ tăng mạnh, đặc biệt là các dịch vụ có cơ cấu lớn chi cho nhân lực y tế. 

Trước đó, từ ngày 1-3, tất cả 1.400 bệnh viện trên toàn quốc đều thu viện phí theo mức mới gồm phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, chi phí trực tiếp cho người bệnh, riêng các bệnh viện đã tự chủ hoàn toàn (hầu hết bệnh viện tuyến trung ương và một số bệnh viện tuyến tỉnh) đã thu viện phí bao gồm cả lương thầy thuốc.

(Theo TTXVN)