Cụ thể, lương của bác sĩ, y tá sẽ tăng 100%-200% so với mức hiện tại. Lương trung bình bác sĩ Cuba làm việc trong nước hiện chỉ khoảng 30 USD/tháng, đồng nghiệp làm việc ở nước ngoài lương cao hơn nhiều lần (200-1.000 USD/tháng). Quyết định này có hiệu lực vào tháng 5 tới.

Theo chính phủ Cuba, đây là quyết định cần thiết nhằm góp phần mang lại sự ổn định và cải thiện chất lượng của dịch vụ y tế phục vụ người dân trong nước, đồng thời hoàn thành tốt các cam kết với quốc tế. Xuất khẩu nhân viên y tế là nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất của Cuba hiện nay. Tổng thu từ nguồn này năm 2013 là hơn 20 tỉ USD và dự tính sẽ tăng thêm 40% trong năm 2014. Tuy nhiên, vì chênh lệch thu nhập trong và ngoài nước, nhiều bác sĩ Cuba khi được gửi ra nước ngoài làm việc đã không trở về.

Tại Cuba, cứ 1.000 dân có 6,7 bác sĩ chăm lo sức khỏe, tỉ lệ cao nhất trên thế giới, theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới.

ĐĂNG KHOA