Theo ông Phu, phần mềm nhằm thống kê, kiểm tra thông tin và rà soát đối tượng tiêm chủng nhằm không để sót, đảm bảo việc tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch của trẻ.

“Phần mềm sẽ quản lý từng đối tượng tiêm chủng và mỗi cá nhân sẽ có mã số riêng (số ID) để theo dõi lịch sử tiêm chủng suốt đời, gồm có thông tin về quá trình tiêm chủng của mỗi cá nhân, địa điểm, thời gian và tên cán bộ phụ trách tiêm. Điều này giúp cán bộ tiêm các mũi tiếp theo nắm rõ đối tượng đã được tiêm chủng các loại vaccine gì, thời gian và ở địa bàn nào trước đó nếu người này di chuyển nơi ở” - ông Phu cho biết. Ngoài ra, theo ông Phu, phần mềm cũng sẽ mở cho các phụ huynh có thể theo dõi và nắm được thông tin tiêm chủng của trẻ qua hệ thống viễn thông, giúp nhắc nhở lịch tiêm cho phụ huynh.

Hiện phần mềm đang được triển khai thí điểm tại tỉnh Bắc Ninh, đã thu được những tín hiệu khả quan và khả năng ứng dụng cao. Sau khi làm thí điểm tại Bắc Ninh, phần mềm sẽ được hoàn thiện, triển khai tại các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số tỉnh, TP khác rồi nhân rộng ra cả nước.

HUY HÀ