Các nhà nghiên cứu đã tiêm virus Zika vào sáu con khỉ đuôi ngắn đã từng bị nhiễm Zika 10 tuần trước đó và nhận thấy các con vật này không tái nhiễm.

Theo nhà nghiên cứu Stephen Higgs, Giám đốc Viện Nghiên cứu an toàn sinh học, việc nhiễm virus Zika một lần sẽ cung cấp kháng thể cho cơ thể ngăn chặn virus Zika xâm nhập lần nữa. Theo kết luận của nghiên cứu này thì những người bị nhiễm virus Zika trong đợt dịch này sẽ không bị nhiễm Zika về sau này.

Ngoài phát hiện này, các nhà nghiên cứu còn nhận thấy virus Zika xuất hiện ngay trong huyết tương, nước bọt, nước tiểu, tủy não, tinh dịch chỉ một ngày sau khi nhiễm.