Năm 2025, 80% người bệnh hài lòng chất lượng khám, chữa bệnh?
(PL)- Ngày 10-11 tại TP.HCM, Bộ Y tế tổ chức hội nghị Hướng dẫn triển khai đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2015 cho 31 sở Y tế và bệnh viện (BV) trực thuộc Bộ khu vực phía Nam.

 

Tại hội nghị này, Bộ Y tế cho biết vừa ban hành quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Chương trình đề ra mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh quốc gia nhằm bảo đảm và cải tiến chất lượng dịch vụ y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chương trình cũng đề ra mục tiêu thiết lập các chương trình can thiệp cải tiến chất lượng cấp quốc gia trong một số lĩnh vực dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, Bộ Y tế nhấn mạnh đến năm 2025, trên 80% người bệnh biết được quyền và nghĩa vụ khi khám bệnh, chữa bệnh và trên 80% người bệnh hài lòng về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh…

DUY TÍNH