2 dự án trên có tổng trị giá 8,4 triệu USD, thông qua việc cung cấp những máy móc y tế hiện đại được sản xuất bởi những nhà sản xuất máy móc y tế trong nước Nhật Bản và những máy móc và sản phẩm làm tài liệu giảng dạy cho Trường trung cấp nghề Bắc Quảng Nam phục vụ công tác giảng dạy kỹ thuật hàn, kỹ thuật xây dựng cầu đường…

Bằng hình thức viện trợ không hoàn lại, 2 dự án này nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng trong lĩnh vực y tế của Việt Nam và tăng cường chất lượng nội dung đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế.

 
Theo Hải Châu (CAND)