Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị và nhân lực để sẵn sàng phòng chống các dịch bệnh có thể xảy ra. Phân công cán bộ, tổ chức trực dịch 24/24 giờ trong các ngày nghỉ lễ.

Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, chỉ đạo các bệnh viện trực 24/24 giờ, bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, sinh đẻ, ngộ độc thực phẩm, không được từ chối hoặc để chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào.

Cán bộ y tế ở các tuyến nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ người bệnh, đặc biệt chú ý đến phong cách giao tiếp, ứng xử ân cần, hòa nhã, thực hiện đúng các Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế. Kiểm tra kỹ hệ thống phòng chống cháy nổ, hệ thống điện; tiến hành niêm phong, cắt cầu dao điện các kho hàng và phòng làm việc trước khi về nghỉ Lễ. Các đơn vị tổ chức trực đơn vị theo bốn cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ; niêm yết danh sách cán bộ trực công khai hàng ngày để lãnh đạo đơn vị đi kiểm tra, đôn đốc khi cần thiết.

Tăng cường công tác truyền thông và giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về phòng chống bệnh sởi và các dịch bệnh khác, an toàn thực phẩm, tạo ý thức cho người dân biết tự bảo vệ sức khỏe, thông báo kịp thời các sản phẩm không bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm; tuyên truyền các mô hình thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cá nhân và tổ chức kinh doanh.