Phân biệt bệnh do ‘vi khuẩn ăn thịt người’ và bệnh whitmore

Đồ họa: THÙY TRANG
(PLO)- Bệnh ‘vi khuẩn ăn thịt người’ và bệnh whitmore có những đặc điểm khác nhau nhưng về cách phòng tránh thì tương đối giống nhau.