Các giáo sư y khoa Pháp sẽ hỗ trợ Sở Y tế TP Hà Nội đào tạo nhân lực y tế trong các lĩnh vực nội soi, phẫu thuật nội soi và các lĩnh vực y tế khác với hình thức đào tạo liên tục tại chỗ tại CH Pháp và đào tạo trực tuyến. Bên cạnh đó, các giáo sư y khoa đầu ngành của Pháp cũng tư vấn, giúp Hà Nội thành lập Trung tâm Bệnh lý tiêu hóa theo tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại BV Đa khoa Xanh-Pôn.

Đoàn giáo sư Pháp cũng sẽ chuyển giao các kỹ thuật cao về tiêu hóa cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP Hà Nội cũng như phối hợp trong công tác tầm soát, chẩn đoán và điều trị theo nhiều cách như hội chẩn trực tuyến, khám và điều trị trực tiếp bệnh nhân tại Hà Nội, nhận khám và điều trị bệnh nhân chuyển đến Pháp... Biên bản hợp tác sẽ được triển khai từ năm 2016 đến 2020.