Bên cạnh đó, ban cũng kiểm tra chi nhánh của công ty nói trên tại địa chỉ 46A đường Thạnh Lộc 26, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM.

Phụ gia dùng sản xuất thực phẩm. Ảnh: BAN QUẢN LÝ ATTP TP.HCM

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận cơ sở đang đang sản xuất thực phẩm trong điều kiện không đảm bảo ATTP. Đoàn còn ghi nhận thực phẩm được bảo quản chung với bao bì và có 13 loại sản phẩm được đóng trong hơn 200 thùng giấy.

Công ty không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Công ty cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất thực phẩm và thực phẩm chức năng.

Đoàn kiểm tra niêm phong tạm giữ toàn bộ nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất thực phẩm, kể cả thành phẩm để xử lý theo quy định.