(PL)- Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ ngày 1-7 quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc theo Thông tư 37 do liên bộ Y tế - Tài chính ban hành sẽ được áp dụng.

Theo đó, dự kiến mức giá của gần 2.000 dịch vụ y tế gồm cả tiền lương sẽ được điều chỉnh tăng. Đợt tăng viện phí mới này do mới thực hiện trong thanh toán BHYT nên chưa ảnh hưởng đến người chưa tham gia BHYT. 

Bộ Y tế dự tính chia nhỏ thành năm đợt điều chỉnh, trước mắt áp dụng tại những địa phương có tỉ lệ bao phủ BHYT cao khoảng 95%.

D.TH