(PL)- Tại TP.HCM ngày 2-11 diễn ra đại hội thành lập Hội Tế bào gốc TP.HCM lần 1. GS Trương Đình Kiệt, nguyên Phó Hiệu trưởng ĐH Y dược TP.HCM, được bầu làm chủ tịch hội.

 

TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc BV 115, Ủy viên của hội, cho biết hội hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học về tế bào gốc trong ứng dụng, điều trị. Cũng theo TS Phú, hiện tế bào gốc là một lĩnh vực rất nóng, nhiều lĩnh vực sử dụng, nhất là trong thẩm mỹ.

Hội Tế bào gốc TP.HCM được UBND TP ra quyết định thành lập vào tháng 8-2014. Hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được UBND TP phê duyệt, chịu sự quản lý của Sở Khoa học - Công nghệ.

DUY TÍNH