Thu hồi thuốc viên nén Doxferxime và thuốc nhỏ mắt Dexacol
(PL)- Sở Y tế TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu đình chỉ và thu hồi thuốc viên nén phân tán Doxferxime 200 DT, số lô VN9143, hạn dùng 8-2-2016, số đăng ký VN-10902-10 do Công ty Elegant Drugs Pvt., Ltd (Ấn Độ) sản xuất, Công ty Dược phẩm Trung ương 2 Hà Nội nhập khẩu.

 

Nguyên nhân là do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

Ngoài ra cũng đình chỉ và thu hồi thuốc dung dịch nhỏ mắt Dexacol 5 ml, số lô 074141, ngày sản xuất 2-10-2014, hạn dùng 2-4-2016, số đăng ký VN-16492-12, do Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 sản xuất. Nguyên nhân là do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng cloramphenicol.

Thanh tra Sở Y tế sẽ phối hợp cùng các phòng chức năng của Sở Y tế và một số bộ phận liên quan để kiểm tra, giám sát việc thu hồi, báo cáo thu hồi và xử lý thuốc thu hồi.

NG