Theo đó, Đoàn kiểm tra gồm 13 thành viên do ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang làm trưởng Đoàn.

Trong 30 ngày tiến hành kiểm tra, Đoàn có thể trưng dụng một số công chức các Sở, ngành hỗ trợ. Kết quả kiểm tra báo cáo về UBND tỉnh  để theo dõi, chỉ đạo.

Quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang cũng nêu rõ đối tượng kiểm tra là Sở y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan thuộc Sở y tế có  sử dụng kinh phí  phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.