Căn cứ vào quá trình hiến tặng tinh trùng tại một cơ sở y tế ở tỉnh Hồ Nam, các nhà nghiên cứu đã đánh giá chất lượng tinh dịch của 30.636 thanh niên Trung Quốc trong 15 năm qua.

Năm 2001, tỉ lệ tinh trùng đạt tiêu chuẩn hiến tặng là 55,8%. Năm 2015, tỉ lệ này chỉ còn 17,8%, giảm tới hơn 2/3.

Phân tích cho thấy các thông số của tinh dịch - mật độ tinh trùng trong tinh dịch; số lượng tinh trùng trong một lần xuất tinh; độ năng động của tinh trùng; kích cỡ, hình thái tinh trùng - đều giảm mạnh.

Tinh trùng đàn ông Trung Quốc ngày càng xấu - ảnh 1

Các nhà nghiên cứu chưa xác định chính xác lý do của việc giảm chất lượng tinh trùng. Tuy nhiên, theo họ, ô nhiễm môi trường tăng, bao gồm ô nhiễm nguồn nước, không khí và cả thực phẩm có thể là một nguyên nhân.

Báo Times of London tháng trước có bài nói về tình trạng khan hiếm tinh trùng đạt chuẩn hiến tặng ở Trung Quốc.