Theo đó, các doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ cấp phép qua mạng, thanh toán phí trực tuyến. Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM sẽ xử lý hồ sơ trực tiếp trên mạng, ký số và trả kết quả trực tuyến song song với giấy xác nhận hồ sơ quảng cáo được chuyển qua đường bưu điện.

TP.HCM cấp giấy xác nhận an toàn thực phẩm qua mạng - ảnh 1
 

Hình minh họa

Doanh nghiệp chỉ cần bốn bước để hoàn thành một hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP. Cụ thể gồm: đăng ký tài khoản doanh nghiệp, đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến, nộp phí thẩm định trực tuyến, nộp lệ phí cấp sổ và nhận kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến.

Đây là hệ thống dịch vụ công trực tuyến đầu tiên tại Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm đạt mức độ 4 - mức độ cao nhất trong hệ thống phân loại dịch vụ hành chính công ở nước ta.

Hệ thống dịch vụ công này mang lại hiệu quả vô cùng to lớn cho xã hội, giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm thời gian, tiền bạc.