Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, ngành y tế đang xây dựng nền y tế thông minh dựa trên nền tảng gồm quản trị thông minh, bệnh viện thông minh và quản lý hồ sơ sức khỏe thông minh. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 có trên 90% dân số được quản lý sức khỏe.

Để đạt được mục tiêu này, Bộ Y tế đã chỉ đạo triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử. Bộ đã phê duyệt Đề án khai ứng dụng công nghệ thông tin tại trạm y tế xã - phường giai đoạn 2018 - 2020, trong đó giao Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) làm đầu mối xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử và theo lộ trình từ tháng 7-2019 sẽ triển khai toàn quốc.

Từ tháng 7-2019, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn quốc - ảnh 1
Hội thảo bàn về kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử. Ảnh: TC

Theo Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế), Cục đã khởi động việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử từ tháng 6-2018. Đến nay đã triển khai thí điểm thành công phần mềm hồ sơ sức khỏe tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Nghệ An.

Riêng về phần mềm thống kê y tế điện tử, đã triển khai thí điểm 14 tỉnh và năm 2019 sẽ triển khai trên cả nước. Đến nay, 100% bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin ở các mức độ khác nhau, 99,5% các cơ sở y tế kết nối hệ thống giám định thanh toán bảo hiểm y tế.

Tại hội thảo, một số ý kiến cho biết khó khăn trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế là các phần mềm chưa liên thông được với nhau; chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia y tế. Dữ liệu y tế chưa được trao đổi, chia sẻ giữa các đơn vị, khó tổng hợp dữ liệu...

Do đó, các đại biểu đề nghị Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn xây dựng mã định danh y tế, tiêu chuẩn phần mềm, hướng dẫn kết nối liên thông giữa phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử với các phần mềm khác...