Việt Nam cấp phép lưu hành 8 loại vaccine phòng nhiều bệnh
(PLO)- Hiện có tám vaccine phòng bệnh kết hợp được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, hiện có tám loại vaccine phòng bệnh kết hợp được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Các vaccine này có thể phòng ngừa nhiều bệnh như bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B...

Cụ thể:

- Vaccine Adacel phòng ngừa ba bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván. Số giấy đăng ký lưu hành QLVX - 1077 - 17 do Công ty Sanofi Paster Limited (Canada) sản xuất.

- Vaccine bạch hầu - ho gà - uốn ván hấp phụ (DPT) phòng ba bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván. Số đăng ký QLVX - 965 - 16 do Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế Việt Nam sản xuất.

- Vaccine Tetraxim phòng bốn bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt. Số đăng ký QLVX - 826 - 14 do Công ty Sanofi Pasteur S.A - Pháp sản xuất.

- Vaccine Pentaxim phòng năm bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bệnh do Hib. Số đăng ký QLVX - 991 - 17 do Công ty Sanofi Pasteur S.A - Pháp sản xuất.

- Vaccine ComBE Five (Liquid) phòng năm bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gàn, viêm gan B, bệnh do Hib. Số đăng ký ĐK QLVX - 1040 - 17 do Công ty Biological E.Limited - Ấn Độ sản xuất.

- Vaccine Diptheria, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B and Hamemophilus influenza type b Conjugate Vaccine Adsorbed phòng năm bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bệnh do Hib. Số đăng ký QLVX - 1109 - 18 do Công ty Serum Institute of India.Pvt.Ltd - Ấn Độ sản xuất.

- Vaccine Hexaxim phòng 6 bệnh bạch hầu, uống ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt, bệnh do Hib). Số đăng ký lưu hành. Số đăng ký QLVX-1076-17, do công ty Sanofi Pasteur S.A (Pháp) sản xuất.

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cho biết theo báo cáo của các đơn vị về kế hoạch cung ứng vaccine giai đoạn 2018-2019, lượng vaccine phòng bệnh phối hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván đủ để cung cấp cho nhu cầu tiêm chủng cả trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. 

HÀ PHƯỢNG