Như chưa hề có cuộc chia ly trở lại

Như chưa hề có cuộc chia ly trở lại

(PL)- Với lần trở lại này, êkíp chương trình mong muốn đây không chỉ là một chương trình truyền hình mà còn là hoạt động xã hội thiện nguyện để mọi người cùng tham gia.