4 điều quan trọng cha cần làm cho con gái

4 điều quan trọng cha cần làm cho con gái

(PLO) - Người xưa từng nói con gái nhờ đức cha. Đây không chỉ là quan niệm ở phương Đông mà người phương Tây cũng cho rằng người cha có ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống của con gái họ.