Hai doanh nghiệp ô tô nợ thuế trên 757 tỉ đồng

Hai doanh nghiệp ô tô nợ thuế trên 757 tỉ đồng

(PLO)- Từ nay đến cuối năm 2017, Cục Hải quan TP.HCM sẽ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác thu hồi nợ thuế, trong đó sẽ cưỡng chế đối với các doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ.