Bình Tân chưa có việc trễ hạn khi nhận hồ sơ trực tuyến

Bình Tân chưa có việc trễ hạn khi nhận hồ sơ trực tuyến

(PLO)- Bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, khẳng định khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, quận có theo dõi hằng tuần, hạn chế thấp nhất hồ sơ nộp không đạt chất lượng nên chưa có hồ sơ nào trễ hạn, phải xin lỗi dân.