Bị đuổi việc, biết níu áo ai?

Bị đuổi việc, biết níu áo ai?

(PL)- Công ty này hỗ trợ tuyển dụng lao động thử việc cho công ty kia. Bị cho nghỉ việc, người lao động không biết níu áo ai…