Đánh 1 cái bằng tay bị thương tích 52%

Đánh 1 cái bằng tay bị thương tích 52%

(PL)- Bị hại bị vỡ sọ trán phải, vỡ bờ trên hố mắt phải, gãy xương chính mũi, tụ máu trong não thùy trán phải, gãy vỡ xương và tổn thương não thùy trán phải…