Trị bệnh ‘trên nóng, dưới lạnh’

Trị bệnh ‘trên nóng, dưới lạnh’

(PL)- Thể chế minh bạch, chính quyền tận tâm thì doanh nghiệp (DN) sẽ phát triển lành mạnh, người dân sẽ đem vốn vào làm những việc ích quốc, lợi dân.
 ‘Trên nóng dưới lạnh’ sao cải cách?

‘Trên nóng dưới lạnh’ sao cải cách?

(PL)- Tinh thần cải cách của Thủ tướng và Chính phủ phải thấm đẫm vào từng nếp nghĩ, từng hành động của mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống công quyền.