ĐỌC GÌ TRÊN PHÁP LUẬT TP.HCM SỐ CHỦ NHẬT 15-6-2014?

ĐỌC GÌ TRÊN PHÁP LUẬT TP.HCM SỐ CHỦ NHẬT 15-6-2014?

(PLO): Báo Pháp luật TP.HCM số ra ngày 15-6-2014 gồm những tin, bài hấp dẫn như sau: Doanh nghiệp sữa chạy đua vùng nguyên liệu; Những bóng hồng chống Mafia; Robert Dannhi: Ông Tây quảng bá ẩm thực Việt; Tránh trầm cảm khi du học; Dưỡng não khác xa bơm thuốc!; Sẽ hỗ trợ lương cho giáo viên mầm non…