Công an quận 4 tìm chủ của 120 xe máy

Công an quận 4 tìm chủ của 120 xe máy

(PLO)- Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không ai liên hệ nhận các xe gắn máy trên, Công an quận 4 sẽ lập thủ tục tịch thu, sung công quỹ nhà nước theo quy định pháp luật.